fbpx

Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Köhnəlmə və amortizasiya arasındakı fərq nədir? Zamanla hər şey, o cümlədən əsas vəsaitlər köhnəlir. Onlar formalarını qismən saxlayıb bir neçə istehsal dövründə iştirak edərək öz dəyərlərini tədricən məhsulun maya dəyərinə köçürürlər. Nəticədə köhnəlir, müəyyən müddət sonra onları təmir etmək, yeniləmək … Read More

İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin uçotu

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

İcarə – tərəflər arasında bağlanmış müqavilə əsasında, əvə­zi ödənilməklə əsas vəsaitlərə müəyyən müddətə sahib оl­maq və оnlardan istifadə еtməyin müəyyən еdilməsidir. İcarəyə vеrənlə icarədar arasında bağlanmış müqavilədə icarəyə vеri­lən əsas vəsaitin fоrması, əsas göstəriciləri, dəyəri, icarə vaхtı, icarə haqqının məbləği, … Read More

Əsas vəsaitlərin uçotuna aid mühasibat yazılışlarının mənfəət vergisinin bəyannaməsi ilə uzlaşdırılması.

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əsas vəsaitlərin uçotuna aid mühasibat yazılışlarının mənfəət vergisinin bəyannaməsi ilə uzlaşdırılması. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin əlavəsində əsas vəsaitlər aşağıdakı kimi əks olunur: Əsas vəsaitlərin uçota alınma dəyərləri barədə   Əsas vəsaitlərin dövr ərzində mədaxili     əsas vəsaitlərin uçotu, muhasibat ucotu nedir, muhasibat ucotu haqqinda, mühasibat … Read More

error: Content is protected !!