fbpx

Aktivlər nədir, necə təsnif olunur?

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

“Aktiv” nə deməkdir? Əgər mühasibat uçotuna mühasibin gözü ilə baxsaq, deyə bilərik ki, aktivlər şirkətin mülkiyyətidir, onun sahib olduğu və sahib olduqlarının köməyi ilə qazandıqlarıdır, məsələn: bank hesablarında, kassada olan pul vəsaitləri; anbardakı mallar; əsas vəsaitlər (məsələn, daşınmaz əmlak, avadanlıqlar); … Read More

Hansı aktivlərin dəyəri vergidən azaddır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 106.1.9-cu maddəsinə əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş hallarda hüquqi şəxsin qərarı ilə onun özünün və onun tam mülkiyyətində olan rezident törəmə müəssisələrinin birinin balansından digərinin balansına əvəzsiz olaraq verilən aktivlərin dəyəri vergidən azaddır. Məcəllənin 106.1.10-cu … Read More

Aktivlər barədə məlumatın verilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilir ki, vergi ödəyicisi vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclarını Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının … Read More

Avropanın ən varlı və ən yoxsul ölkəsinin adı açıqlanıb

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Danimarka ailələrin maliyyə aktivlərinin həcminə görə Avropa İttifaqında ən zəngin ölkədir. Bu göstərici 1,88 milyon Danimarka kronuna (300 min dollar) bərabərdir. Bu barədə ölkənin Milli bankının hesabatında deyilir. Ancaq, qonşu ölkələrin sakinləri ilə müqayisədə danimarkalıların daha çox borcu var. Öhdəliklərin … Read More

Hansi aktivlər amortizasiya olunmur?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Aşağıda qeyd olunan aktivlər amortizasiya olunmur: – Torpaq, incəsənət əsərləri, nadir tarixi və memarlıq abidələri olan binalar, qurğular (tikililər); – elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda istifadə edilən avadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər … Read More

Mühasibat uçotunu öyrənənlər üçün zəruri olan 13 addım (4-cü addım)

Read More9

Mühasibat uçotu ilə bağlı 13 addım (4-cü addım) (3-cü hissəni bu keçidə daxil olmaqla oxuya bilərsiniz) TELEGRAM KANALIMIZA ÜZV OLUN Aktivlər və passivlərin (və ya öhdəliklərin) nə olduğunu bilmək çox vacibdir. İstənilən müəssisə və ya istənilən təsərrüfat subyektini götürün və … Read More

Balans hesabatının elementləri

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Balans hesabatının elementləri aşağıdakılardır: • Aktivlər – müəssisənin nəyə malik olduğunu və gələcəkdə nə əldə edə biləcəyini əks etdirir. • Öhdəliklər – müəssisənin kənar tərəflər qarşısında olan borcunu əks etdirir. • Kapital – sahibkar tərəfindən müəssisəyə investisiya edilən məbləği və müəssisədə bölüşdürülməmiş … Read More

Amortizasiya olunmayan aktivlər müəssisənin əmlak vergisinin məqsədləri üçün əsas vəsait sayılmır??? – Ziddiyyətli cavab

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: İstehsal prosesində iştirak etməyən əsas vəsaitə necə əmlak vergisi hesablana bilər? Cavab: Bildiririk ki, əmlak vergisinin vergitutma obyekti müəssisənin balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyəridir. Əsas vəsaitlər dedikdə istifadə müddəti bir ildən çox olan və dəyəri 500 manatdan … Read More

Aktivlərin mübadiləsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qeyri-maddi aktiv (aktivlər) qeyri-monetar aktivin (aktivlərin) və ya monetar və qeyrimonetar aktivlərdən ibarət olan aktivlərin mübadiləsi hesabına alına bilər. Aşağıdakı hallar istisna olmaqla bu aktivlərin ilkin dəyəri ədalətli dəyərlə qiymətləndirilir: (a) mübadilə əməliyyatı kommersiya məzmunlu olmadıqda;  (b) alınmış və ya … Read More

error: Content is protected !!