fbpx

Uçot və nəzarət sivilizasiyanın mühüm amilləridir

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Uçot necə yaranıb? Dünyada heç bir şey öz-özünə, yoxdan yaranmır, keçmişin dərin qatlarında həmişə mövcud olan nədənsə var olur.  Mühasibat uçotu da istisna deyil: ev təsərrüfatında sadə hesabdarlıq, qiymətlilərin invertarizasiyası, tutulmuş balığın, vurulmuş ovun sayılması müasir mühasibatlığın yaranmasına təkan verən … Read More

Sabit vergi üzrə maliyyə sanksiyası

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sabit vergi ödəyiciləri Sabit vergi Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəyyən kateqoriya fiziki şəxslərə, gəlir və dövriyyəsindən asılı olmayaraq, tətbiq edilən vergitutma formasıdır. Sadələşdirilmiş vergi növü olan bu sistem  hesablamaşmaların asanlaşdırılması və  fərdi sahibkarlın vergi yükünün azaldılması üçün nəzərdə … Read More

Sabit vergi necə hesablanır?

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sabit verginin ödəyiciləri Sabit vergi sadələşdirilmiş vergi növüdür, fərdi şəkildə, muzdlu işçi cəlb etmədən fəaliyyət göstərən fiziki şəxsin gəlir və dövriyyəsindən asılı olmayaraq ödədiyi sabit vergi məbləğidir. Sadələşdirilmiş vergini sabit vergi məbləği formasında ödəyən vergi ödəyicilərinin tərkibi və onları ödəməli … Read More

Sabit verginin ödəyicisi kimi qeydiyyata necə alınmalı?

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sabit vergi nədir? Sabit vergi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin  gəlirlərindən sadələşdirilmiş vergitutma formasıdır. Vergi qanunvericilində sadələşdirilmiş vergi növü kimi təyin olunub, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin XVII fəslinin uyğun maddələri ilə tənzimlənir. Diqqət etmək lazımdır ki, yalnız fərdi … Read More

Elektron xidmətlərin istifadəsi zamanı yaranan xətalar və açıqlamaları

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Elektron xidmətlərin istifadəsi zamanı yaranan xətalar Vergi ödəyiciləri elektron xidmətlərdən istifadə zamanı bir sıra xətalarla rastlaşır. Bu xətaları xarakterinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: Asan İmzadan istifadə zamanı rast gəlinən xətalar; Onlayn xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan xətalar; AsanDOC istifadəsi zamanı … Read More

Vergi bəyannaməsi: ƏDV və aksiz vergisi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi bəyannaməsi nədir? Əlavə dəyər vergisi bəyannaməsi nə vaxt təqdim edilir? ƏDV bəyannaməsi necə hazırlanır? Aksiz vergisi bəyannaməsi üzrə müddətlər necədir? Bu və digər suallara aşağıda cavab verməyə çalışacağıq. Vergi bəyannaməsi Vergi bəyannaməsi vergi ödəyicisinin müəyyən müddət ərzində əldə etdiyi … Read More

Əmlak vergisi bəyannaməsi və ödəmələr

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Müəssisələrin əmlak vergisinin bəyannaməsi Əmlak vergisi üzrə hesabat dövrü təqvim ilidir. Vergisi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər cari vergi ödəmələri kimi hər rübün ikinci ayının 15-dən gec olmayaraq əvvəlki ildəki əmlak vergisinin 20 faizi həcmində dövlət büdcəsinə vergi ödəyirlər. Əvvəlki hesabat ilində əmlak vergisi ödəyicisi olmayan və … Read More

Ölkə xarici ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Xarici ezamiyyə zamanı xərclər Xarici ezamiyyətlər əksər təşkilatlar üçün həmişə aktual mövzudur. Baxmayaraq ki, xarici ezamiyyə xərclərinin normaları üzrə tənzimləyici normativ sənədlər yeni deyil, ezamiyyənin hesablanması və ödənilməsi proseduru, adətən, bir çox suallar doğurur. Xidməti ezamiyyət işçinin daimi iş yerindən … Read More

Ezamiyyənin sənədləşdirilməsi: ümumi müddəalar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ezamiyyət nədir? İşçi işəgötürən tərəfindən xidməti tapşırığın icrası məqsədilə daimi iş yerindən digər yerə ezamiyyəyə göndərilə bilər. Ezamiyyətə yalnız əmək müqaviləsi ilə işləyən işçi göndərilir.  Lakin elə işçilər də var ki, onların işi daimi olaraq yolda keçir, gediş- gəliş xarakteri … Read More

Exceldə bu həftə və keçən həftənin satışlarının müqayisəsi

posted in: Excel, Xəbər | 0
Read More9

Exceldə bu həftə və keçən həftəki satışların hesablanması. DAX-ın (Data Analysis Expressions – Power Pivot, Power BI və SQL Server Analysis Services (SSAS) tabular modellərinin formul və sorğu dilidir, öncədən müəyyən edilmiş hazır formullardır (funksiyalar)) ən ciddi xüsusiyyətlərindən biri zamana … Read More

1 2 3 4 5 6 7 608
error: Content is protected !!