fbpx

Hazırlanan məhsul zay olduqda əməyin ödənilməsi qaydası

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 168-ci maddəsinə əsasən işçinin təqsiri olmadan zay məhsul hazırlandıqda onun hazırlanması üçün əmək haqqı azaldılmış qiymətlərlə ödənilir. Bu halda işçinin aylıq əmək haqqı onun üçün müəyyən edilmiş dərəcənin tarif (vəzifə) maaşının üçdə iki hissəsindən az olmamalıdır. … Read More

error: Content is protected !!