fbpx

Əsas vəsaitlərin icarəsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Təcrübədə əsas vəsaitlərin icarəsi halları heç də az rast gəlinmir, düzdür bəzən bundan vergidən yayınma sxemlərində də istifadə edirlər, amma hal-hazırkı yazımızın məqsədi başqadır. İcarə nədir? İcarə – əmlaka müqavilə əsasında müəyyən müddətə sahib olmaq və istifadə etmək hüququdur. İcarəyə … Read More

Torpaq, tikili və avadanlıqların xaric edilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əsas vəsaitin tanınmasının dayandırılması “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı beynəlxalq mühasibat standartı (IAS 16) əsas vəsaitlərin dörd əsas sahəsini əhatə edir: ilkin qiymətləndirmə; əsas vəsaitlərin amortizasiyası; yenidən qiymətləndirmə; əsas vəsaitin tanınmasının dayandırılması. Qeyd edilən standarta görə, əsas vəsaitin tanınmasının dayandırılması … Read More

Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Köhnəlmə və amortizasiya arasındakı fərq nədir? Zamanla hər şey, o cümlədən əsas vəsaitlər köhnəlir. Onlar formalarını qismən saxlayıb bir neçə istehsal dövründə iştirak edərək öz dəyərlərini tədricən məhsulun maya dəyərinə köçürürlər. Nəticədə köhnəlir, müəyyən müddət sonra onları təmir etmək, yeniləmək … Read More

error: Content is protected !!