fbpx

Əsas vəsaitlərin təmiri

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Müəssisədə olan əsas vəsaitlərin düzgün istifadəsində onların təmiri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Buna görədə hər bir müəssisə sahib olduğu əsas vəsaitləri cari vəya əsaslı təmir edir. Əsas vəsaitlərin əsaslı vəya cari təmir təsərrüfat üsulu podrat üsulu ilə aparılır. Podrat üsulla … Read More

Əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsi

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Torpaq, tikili və avadanlıqlar ilk, qalıq və bərpa dəyəri ilə qiymətləndirilə bilərlər. 7№-li MMUS-a uyğun olaraq «İlkin dəyər» aşağıdakılardan ibarətdir: 1.Ödənilmiş pul və ya pul ekvivalentləri məbləği. Yəni torpaq, tikili və avadanlıq obyektinin əldə olunması üçün yalnız pul vəsaitləri ödənilmişdirsə, … Read More

error: Content is protected !!