fbpx

“Qərar” nədir və necə yazılır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qərar nədir və necə yazılır? “Qərar” ərəb mənşəli çoxmənalı sözdür. Elmi ədəbiyyatda “qərar” sözünün 8 məna çaları olduğu göstərilir. Qərar sözünün ən geniş yayılmış mənası müəyyən bir məsələni müzakirə etdikdən sonra hamının və ya əksəriyyətin gəldiyi nəticədir. Dilimizdə “qərar” sözü … Read More

“Tələbnamə”ni necə yazmalı?

posted in: Xəbər | 1
Read More9

“Tələbnamə” nədir və necə yazılır? Tələbnamə ərəb mənşəli “tələb” (istəmək, tələb etmək) və fars mənşəli “namə” (məktub, əsər, bəzən də yazı) sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Bir şeyin verilməsi və ya bir işin görülməsi, yaxud bir şəxsin müəyyən adamın sərəncamına göndərilməsi haqqında … Read More

“Etibarnamə”ni necə yazmalı??

posted in: Xəbər | 4
Read More9

Etibarnamə nədir və necə yazılır?? Etibarnamə ərəb mənşəli “etibar” və fars kəlməsi olan “namə” sözlərindən düzələrək, bir şəxsin və ya idarənin adından iş görmək üçün verilən rəsmi sənəddir. “Etibar” ərəbcə çoxmənalı sözdür: a) nəzərə almaq, əhəmiyyət vermək. b) hörmət və nüfuz. … Read More

Layihəni necə idarə etməli??

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Layihə ərəb sözü olub, hər hansı sənədin, qərarın, prosesin əvvəlcədən yazılmış təxmini mətninin mənasını özündə ehtiva edir: Məsələn, qərar layihəsi, nizamnamə layihəsi, müqavilə layihəsi. Layihə başqa bir məna da daşıyır. Tikiləcək, qurulacaq, yaradılacaq bir şeyin əvvəlcədən düşünülüb hazırlanmış, işlənmiş proyekti də … Read More

Etibarnamələr barədə bilmədiklərimiz

posted in: Xəbər | 2
Read More9

Etibarnamə – bir şəxsin üçüncü şəxslər qarşısında təmsilçilik üçün başqa şəxsə verdiyi vəkalətdir.  Etibarnamə istənilən müddətə verilə bilər. Yalnız nəqliyyat vasitəsinə dair sərəncam vermə hüququnu nəzərdə tutan etibarnamə bir ildən artıq müddətə verilə bilməz. Daha ətraflı desək avtomobili öz mülkiyyətinə … Read More

error: Content is protected !!