fbpx

Gələcəyin mühasibatlığı necə olacaq?

posted in: muhasibat, Məqalə | 0
Read More9

Gələcəyin mühasibatlığı Gələcəyin mühasibatlığı necə olacaq? birincisi, yalnız nağdsız pul tədavülü nəzərdə tutulur. Kimdəsə şübhə varmı ki, gec və ya tez nağdsız dövriyyə nağd dövriyyəni sıxışdırıb sıradan çıxaracaq? ikincisi, kompüter texnikasından hər yerdə istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. üçüncüsü, mən bunun, … Read More

Gələcəyin mühasibatlığı necə olacaq? (III hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Gələcəyin mühasibatlığı (III hissə) II hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Gələcəyin mühasibatlığı necə olacaq? Mən onu tamamilə aydın görürəm. Bu şərtlər altında gözəl kollasiya imkanları ortaya çıxır. Mühasibat uçotunda nadir hallarda istifadə olunan bu termin bütün iştirak edən … Read More

error: Content is protected !!
vergi kursları, mühasibat kursları, bəyannamələrin hazırlanması, Hesabatların Hazırlanması,