fbpx

Həyatın yığım sığortasına yönəldilən gəlirlər işsizlikdən sığorta haqlarından azad olunur?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: Bildiyimiz kimi Vergi Məcəlləsinin 102.1.8-ci və “Sosial sığorta haqqında” Qanunun 15-ci maddələrinin müddəalarına əsasən 3 ildən az olmayan müddətə bağlanan müqavilə ilə həyatın yığım sığortası üzrə işəgötürənin sığortaolunanın vergiyə cəlb olunan gəlirlərinin 50 faizindən çox olmayan hissəsindən Azərbaycan Respublikasının … Read More

Həyatın yığım sığortası və vergitutma məsələləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sığorta fəaliyyəti həyat və qeyri-həyat (ümumi sığorta) sığortası olmaqla iki böyük sahəyə ayrılır. Sığortaçılar bu iki sahədən yalnız biri üzrə fəaliyyət göstərə bilərlər. Həyatın yığım sığortası ilə bağlı EKVITA şirkətinin partnyoru Şərəf Əsgərova və vergi məsləhətçisi Brilyant Əliyevanın şərhini təqdim … Read More

Həyatın yığım sığortasına ödənilən məbləğlər gəlir vergisindən azad edilir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Həyatın yığım sığortası üçün ödənilən məbləğlər əvvəllər tam həcmdə gəlir vergisindən azad edilirdi. Bununla bağlı qanunvericilikdə hər hansı dəyişiklik varmı? Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən, 3 ildən az olmayan müddətə bağlanılan müqavilə ilə həyatın … Read More

Həyatın yığım sığortası üzrə sosial sığorta ödənişləri və gəlir vergisinin hesablanması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Həyatın yığım sığortası üzrə sosial sığorta ödənişləri və gəlir vergisinin hesablanması. 2019-cu il yanvarın 1-dən sosial sığorta haqlarının və işsizlikdən sığorta haqlarının hesablanması və ödənilməsi sahəsində yığım funksiyası və nəzarət dövlət vergi orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilib. Vergi Məcəlləsinin 102.1.8-ci və … Read More

Həyatın yığım sığortasına ödənilən məbləğlər gəlir vergisindən azaddırmı?

posted in: Vergi, Xəbər | 1
Read More9

Həyatın yığım sığortası üçün ödənilən məbləğlərin gəlir vergisindən azad edilməsi. Həyatın yığım sığortası üçün ödənilən məbləğlər əvvəllər tam həcmdə gəlir vergisindən azad edilirdi. Bununla bağlı qanunvericilikdə hər hansı dəyişiklik varmı? Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına … Read More

Həyatın yığım sığortası üzrə 50%-lik limit köhnə müqavilələrə də aiddir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: Vergi Məcəlləsinin 102.1.8-ci maddəsinin 1 yanvar 2019-cu ildən qüvvəyə minmiş müddəalarına görə, 3 ildən az olmayan müddətə bağlanan müqavilə ilə həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası üzrə işəgötürənin sığortaolunanın vergiyə cəlb olunan gəlirlərinin 50 faizindən çox olmayan hissəsindən Azərbaycan … Read More

2019-cu ildə həyatın yığım sığortası üçün ayrılan məbləğ necə hesablanmalıdır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

2019-cu ildə həyatın yığım sığortası üçün ayrılan məbləğ necə hesablanmalıdır? Sual: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 102.1.8-ci maddəsinə yeni edilən dəyişikliklərə əsasən sığortaolunanın vergiyə cəlb olunan gəlirlərinin 50 faizindən cox olmayan hissəsindən işəgötürənin Azərbaycan Respublikasının sığortaçılarına ödədikləri sığorta haqqları gəlir vergisindən … Read More

Həyatın yığım sığortası üzrə gəlirlilik 2 dəfə azalacaq

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanda həyatın sığortasında dəyişiklik gözlənilir. Vergi Məcəlləsinə ediləcək dəyişikliklərə əsasən, bundan sonra həyatın yığım sığortası üzrə gəlirlilik 2 dəfə azalacaq. Məcəllənin 116.2 maddəsinə təklif edilən dəyişiklikdə həyatın yığım sığortası üzrə sığorta haqqınının yalnız 50%-inin gəlirdən çıxılması nəzərdə tutulur. Bax: Kassadan təsisçiyə olan … Read More

Həyatın yığım sığortası barədə bilmədiklərimiz

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 102.1.8-ci maddəsinə uyğun olaraq, sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortaolunanın və faydalanan şəxsin həyatına, habelə onun əmlakına və ya əmlak mənafelərinə dəymiş zərərin əvəzini ödəmək üçün pul və ya natura şəklində ödənilmiş vəsait, həmçinin işəgötürən tərəfindən ödənilən bütün növ … Read More

Əmək haqqından vergitutma – Həyatın yığım sığortası zamanı

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Həyatın yığım sığortası üzrə sığortalanan işçinin əmək haqqından vergi hansı qaydada tutulur? Vergi Məcəlləsinin (VM) 102.1.8-ci maddəsinə uyğun olaraq, sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortaolunanın və faydalanan şəxsin həyatına, habelə onun əmlakına və ya əmlak mənafelərinə dəymiş zərərin əvəzini ödəmək üçün … Read More

error: Content is protected !!