fbpx

İlkin dəyərin ölçülməsi metodları

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Ehtiyatların ilkin dəyərinin  ölçülməsində daha dürüst nəticəyə nail olmaq üçün tətbiq edilməsi məqsədə uyğun sayılan normativ məsrəflər metodu və ya pərakəndə satış qiyməti metodundan istifadə edilə bilər. Normativ məsrəflər metodu xammalın, materialların, sərf edilən əməyin, səmərəliliyin və istehsal gücünün istifadəsinin … Read More

error: Content is protected !!