fbpx

İnventarizasiya zamanı əskikgəlmələr olduqda sənədləşmə və vergi öhdəlikləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İnventarizasiya zamanı əskikgəlmələr olduqda sənədləşmə və vergi öhdəlikləri Sual: Yerli rezident özəl hüquqi şəxsin ambarında (skladında) keçirilmiş inventarlaşma nəticəsində bir ədəd satış üçün nəzərdə tutulmuş malın (məhsul) (onun qiyməti 550 manatdır, vaxtı ilə həmin mal ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi ilə əldə olunmuşdur), … Read More

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin inventarizasiyası

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İnventarizasiya başlananadək maddi-məsul şəxslər aşağıda göstərilən sənədlər əsasında mühasibatlıqda dürüstləşdirmə işləri aparmalı və öhdələrində olan pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin qalıqlarını üzləşdirmə qaydasında dəqiqləşdirməlidir: əmlakın (qiymətlilərin) uçot kartları; aktivlər üzrə uçot kitabı; pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin məsuliyyətli mühafizəyə götürülməsinə … Read More

İnventarizasiya hansı hallarda məcburidir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İnventarizasiyanın aparılmasında əsas məqsəd mühasibat uçotu subyektində aktivlərin və öhdəliklərin faktiki mövcudluğunu aşkar etməkdən, onların mühasibat uçotu hesablarında düzgün əks etdirilməsini yoxlamaqdan ibarətdir. Həmçinin bax: Səyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiya barədə bilmədiklərimiz Maliyyə Nazirliyinin Q-17 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Aktivlərin … Read More

İnventarizasiya haqqında bilməli olduqlarımız (1-ci hissə)

Read More9

Beləliklə, mühasibat uçotu – bu, təşkilatın təsərrüfat həyatının özünəməxsus salnaməsidir, hansı ki, təşkilatın digər işçilərindən daxil olan, eləcə də mühasiblərin özləri tərəfindən tərtib edilən sənədlərə əsasən müəssisənin struktur bölməsi olan mühasibatlıq tərəfindən aparılır. Bu sənədlər əsasında təşkilatın mühasibatlığı müsəssisənin mülkiyyəti … Read More

Səyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiya barədə bilmədiklərimiz

posted in: Xəbər | 0
Read More9

1. Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi orqanları tərəfindən inventarizasiyanın aparılması barədə əsaslandırılmış qərar Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir. İnventarizasiyanın aparılması müddəti bir qayda olaraq 10 gün müəyyən edilir, vergi ödəyicisi və vergi orqanının nümayəndələri tərəfindən inventarizasiya siyahıları imzalandıqdan … Read More

Mal-materialların ləğvində yaranan vergi öhdəliyi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: İnventarizasiya zamanı özünün anbarında olan, xarab və ya yararsız hala düşmüş mal və materialların silinmə aktı əsasında silinmiş mal-materialların ləğvində vergi öhdəliyi yaranırmı və yaranırsa onlar hansı vergi növləridir. Cavab: Bildiririk ki, müvafiq qaydada rəsmiləşdirmə aparılmaqla silinmiş mal-materialların bazar … Read More

Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (4-cü hissə)

Read More9

Müəssisənin gəlirləri – aktivlərin (pul vəsaitləri, digər vəsaitlər) daxil olması nəticəsində iqtisadi mənfəətin artması və iştirakçıların (mülkiyyət sahibləri) əmanətləri istisna olmaqla, təşkilatın kapitalının artmasına gətirib çıxaran öhdəliklərlə bağlı ödənişlərin həyata keçirilməsi. Balanslaşmış mühasibat uçotu – balansa daxil olmayan qalıqlar və … Read More

error: Content is protected !!