fbpx

İqtisadiyyat elminin inkişaf tarixi (III hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İqtisadiyyat elminin inkişaf tarixi (III hissə) II hissəyə nəzər yetirin Neoklasik nəzəriyyənin əsas ideyaları əmək, məhsul, pul, məhsul və xidmət bazarı və amillər bazarının əsas elementləri olduğu ümumi balanslı iqtisadi mühit haqqında ideyalardır. Azad rəqabət prinsipi və dövlətin qarışmaması prinsipi, … Read More

İqtisadiyyat elminin inkişaf tarixi (II hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İqtisadiyyat elminin inkişaf tarixi (II hissə) I hissəyə nəzər yetirin Digər bir ingilis iqtisadçı David Rikardo, gəlirlərin bölgüsünü tənzimləyən qanunları müəyyənləşdirməyi siyasi iqtisadın əsas vəzifəsi hesab edirdi. D. Rikardo “Siyasi iqtisadiyyat və vergilərin əsasları” adlı əsərində dəyər ölçüsü və mübadilə … Read More

İqtisadiyyat elminin inkişaf tarixi (I hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İqtisadi nəzəriyyə cəmiyyətin inkişaf tarixi ilə əlaqəli öz inkişaf tarixinə malikdir. Hələ qədim dövrün alimləri belə suallara cavab verməyə çalışırdılar: nə üçün mallar bir-birinə müəyyən nisbətlərdə mübadilə edilir, qiymətlərin formalaşmasının əsasını nə təşkil edir? 1615-ci ildə fransız alimi Antuan Monkretyen … Read More

error: Content is protected !!