fbpx

İstehsal xərclərinin təsnifatı

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İstehsala məsrəflərin uçotunun aparılması üçün onların təsnifləşdirilməsi həyata keçirilir. Xərclər aşağıdakı əlamətlər üzrə qruplaşdırılır və uçota alınır: Əlamətlər Xərc növləri Xüsusiyyəti İqtisadi məzmununa görə İqtisadi elementlər üzrə         Kalkulyasiya maddələri üzrə İqtisadi elementlər üzrə xərclər bölünür Geri … Read More

error: Content is protected !!