fbpx

Məsrəflərin “Direkt-kostinq” sistemi üzrə uçotu və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Məsrəflərin (məsrəflərin) hesablanması müəssisdə konkret idarəetmə məqsədlərindən və uçot obyektlərindən asılı olaraq müəyyən edilir. Beynəlxalq praktikada istehsal məsrəflərinin uçotu və hesablanmasında iki əsas metoddan istifadə olunur. Bunlara sifariş və proses metodlar aiddir. Bu metodlar təkcə bütünlükdə istehsal məsrəflərini deyil, həm … Read More

Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (4-cü hissə)

Read More9

Müəssisənin gəlirləri – aktivlərin (pul vəsaitləri, digər vəsaitlər) daxil olması nəticəsində iqtisadi mənfəətin artması və iştirakçıların (mülkiyyət sahibləri) əmanətləri istisna olmaqla, təşkilatın kapitalının artmasına gətirib çıxaran öhdəliklərlə bağlı ödənişlərin həyata keçirilməsi. Balanslaşmış mühasibat uçotu – balansa daxil olmayan qalıqlar və … Read More

error: Content is protected !!