fbpx

Kapitalın saxlanılması üzrə konsepsiyalar

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Müəssisənin kapitalı aşağıdakı kimi nəzərə alına bilər: (a) müəssisənin maliyyə kapitalı, yəni müəssisəyə qoyulmuş onun xalis aktivlərinin dəyərinə (müəssisənin öz kapitalına) bərabər olan investisiyanın nominal dəyəri və ya sabit alıcılıq qabiliyyəti əsasında qiymətləndirilmiş pul vəsaitlərinin məbləği; (b) müəssisənin fiziki istehsalat … Read More

error: Content is protected !!