fbpx

Konseptual Əsasların təyinatı, məqsədi və tətbiqi sahəsi

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Konseptual Əsasların təyinatı Konseptual Əsaslar Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları Şurasının hazırladığı və nəşr etdiyi Maliyyə Hesabatlarının Hazırlanması və Təqdimatı üzrə Çərçivə Sənədinə əsaslanır. Bu Konseptual Əsaslar mühasibat uçotunun xüsusi tələblərini və ya maliyyə hesabatlarının hazırlanması qaydalarını nəzərdə tutmur. Həmin tələb … Read More

error: Content is protected !!