fbpx

Əvəzləşdirilməyən ƏDV mənfəət bəyannaməsinin hansı sətrində qeyd edilməlidir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Əvəzləşdirilməyən ƏDV mənfəət bəyannaməsinin hansı sətrində qeyd edilməlidir? Sual: “A” Müəssiəsinin fəaliyyət növü çörəyin istehsalı və satışı olduğuna görə Vergi Məcəlləsinin 164.1.27 maddəsinə görə əlavə dəyər vergisindən azaddır. Bu səbəbdən də Vergi Məcəlləsinin 175.4-cü maddəsinə əsasən ödənilən ƏDV məbləğləri əvəzləşdirilməsi … Read More

Gəlirdən çıxılan xərclər mənfəət bəyannaməsində necə qeyd edilməlidir?

posted in: Uncategorized, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Sualım Vergi Məcəlləsinin 109.2 və 109.3 maddəsində qeyd edilən gəlirdən çıxılmayan xərclərlə bağlıdır. Biz mənfəət bəyannaməsini hazırlayarkən həmin xərcləri gəlirdən çıxılan xərclər hissəsində qeyd etmirik, bu mənfəət bəyannaməsinin 250-ci maddəsində qeyd edilir və bu məbləğlər bəyannamənin Əlavə 2-də harada … Read More

Pul vəsaitlərinin nağd qaydada çıxarılmasına görə yaranan 1% vergi mənfəət bəyannaməsinin hansı sətrində qeyd edilməlidir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Pul vəsaitlərinin nağd qaydada çıxarılmasına görə yaranan 1 % vergi mənfəət bəyannaməsinin hansı sətrində qeyd edilməlidir? Sual: Hüquqi şəxslər tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə banklar tərəfindən 1% dərəcəsi ilə tutulan sadələşdirilmiş vergi hüquqi şəxslər üçün hansı … Read More

Malların əskik gəlməsi və ya xarab olması Mənfəət bəyannaməsində xərc kimi nəzərə alına bilər?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Fövqəladə hallardan başqa malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, oğurlanması ƏDV-nin vergitutma obyektidir (əgər ödənilmiş ƏDV əvəzləşdirilmişdirsə). Bəs gəlir və mənfəət vergisi məqsədləri üçün necə? Bu əməliyyatlar vergitutma obyekti sayılırmı? Onların dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə daxil edilirmi? Cavab: Bildiririk … Read More

error: Content is protected !!