fbpx

Mənfəət vergisi bəyannaməsinin 229-cu və 221.4-cü sətirlərində olan xərclər hansı hallarda ayrıca və ya birlikdə yazılmalıdır?

posted in: Vergi, Xəbər | 1
Read More9

Sual: Mənfəət vergisi bəyannaməsinin 229-cu və 221.4-cu sətirləri barədə. Bildiyimiz kimi, malların alışı, daşınması ilə bağlı çəkilən xərclər malın maya dəyərinə əlavə edilir və bu dəyər Mənfəət vergisi bəyannaməsinin 221.4 sətrində öz əksini tapmalıdır. Bəs onda 229 sətirdə hansı məlumatlar … Read More

Amortizasiya məbləğini bu il norma daxilində hesablayıb lakin, növbəti illərdə xərcə silə bilərik?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual:  Əmlak vergisi hesablananda, amortizasiya faizini maksimum götürməyən vergi ödəyicisi nə etməlidir? Cavab: Sorğunuzdan amortizasiya normalarından aşağı norma tətbiq olunduqda hansı qaydada əmlak vergisinin hesablanması barədə soruşulduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, hər vergi ili üçün əsas vəsaitlərin kateqoriyaları üzrə amortizasiya … Read More

error: Content is protected !!