fbpx

Hüquqi şəxsin mənfəət vergisinin ödəyiciləri və vergitutma obyekti

posted in: Vergi, Xəbər | 1
Read More9

Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezident müəssisələr mənfəət vergisinin ödəyiciləridir. Fiziki şəxs olmayan hər hansı xarici şəxs AR Vergi məcəlləsinin 137-ci maddəsinə uyğun olaraq birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin obyekti kimi baxılmalı olmadığını sübut etməyincə, bu fəslin məqsədləri üçün ona müəssisə kimi baxılır. … Read More

error: Content is protected !!