fbpx

Əmək məzuniyyətinin günləri müxtəlif aylarda olarsa, məzuniyyət haqqının hər aya düşən hissəsi ayrılıqda hesablanmalıdır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: Əgər hər hansı bir işçi məzuniyyətə çıxırsa və onun məzuniyyətinin yarı bir hissəsi çıxdığı aya, digər yarısı isə növbəti aya keçirsə, bu halda gəlir vergisi hesablanmış məzuniyyət məbləğindən tam çıxdığı aydamı, yoxsa iki aya bölünərkən ayrı-ayrılıqda hesablanmalıdır? Burada nəzarə … Read More

İşdən çıxan işçiyə məzuniyyət haqqının ödənilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Təcrübədə işəgötürənlər tərəfindən ən çox səhvə yol verilən hal işçinin əmək müqaviləsinə xitam verildiyi zaman istifadə edilməmiş məzuniyyət haqqı ödənilməməsidir. Mövzunu iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir. Əmək Məcəlləsinin 144-cü maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən, əmək müqaviləsinə xitam verilməsi səbəbindən və … Read More

Məzuniyyət haqqı hesablanarkən hansı gəlirlər nəzərə alınmır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Məzuniyyət haqqı hesablanarkən hansı gəlirlər nəzərə alınmır? Əmək məzuniyyətinin hesablanması üçün istifadə olunan orta aylıq əmək haqqı üzrə nəzərə alınan və alınmayan ödənişlər mövcuddur. Mövzunu iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 1999-cu il tarixli, … Read More

İşəgötürənin məsuliyyətsizliyinin işçiyə faydaları

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında işçi və işəgötürən arasında yaranan fərdi əmək mübahisələrinə baxan qurum olan Dövlət Əmək Müfəttişliyinin son açıqladığı məlumata görə işəgötürənlər tərəfindən işçiyə ödənilməyən 90 min manatın ödənişi bərpa edilib. Bu məlumat özlüyündə işəgötürən məsuliyyətsizlikləri ilə qarşılaşılan … Read More

Məzuniyyət haqqının hesablanması zamanı nəyə diqqət yetirilməlidir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Məzuniyyət haqqının hesablanması İşəgötürənlərlə işçilər arasında sual, bəzən də mübahisə yaradan məsələlərdən biri işçiyə məzuniyyət haqqı hesablanarkən ortaya çıxır. Hüquqşünas Şəhriyar Həbilov əmək məzuniyyətinə görə ödənişlərin məbləğinin hesablanması ilə bağlı maraq doğuran suallara aydınlıq gətirir. Məzuniyyət hüququ qanunvericiliklə tənzimlənir. Qanunvericiliyə … Read More

Əmək məzuniyyəti barədə daha az bildiklərimiz (9-cu hissə)

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Əmək məzuniyyəti barədə daha az bildiklərimiz (9-cu hissə) 8-ci hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Əmək Məzuniyyəti üçün ərizə nə vaxt yazılmalıdır? Məcəlləyə görə məzuniyyət əmri işçi məzuniyyətə çıxmazdan 5 gün əvvəl verilməli və işçi bu əmrlə tanış edilməli … Read More

error: Content is protected !!