fbpx

Məzuniyyətlərin verilməsinin rəsmiləşdirilməsi və uçotunun aparılması

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Əmək, sosial və ödənişsiz məzuniyyətlərin verilməsi işverənin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə rəsmiləşdirilir. Əmrdə (sərəncamda, qərarda) işçinin adı, atasının adı və soyadı, vəzifəsi, verilən məzuniyyətin növü, müddəti, müvafiq iş ili, məzuniyyətin başlandığı və qurtardığı il, ay, gün göstərilməlidir. Məzuniyyətin verilməsi barədə … Read More

error: Content is protected !!