fbpx

Hansı hallarda işəgötürən işçiyə vurduğu ziyana görə maddi məsuliyyət daşıyır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İşəgötürən əmək münasibətləri prosesində aşağıdakı hallarda işçiyə vurulan ziyana görə tam maddi məsuliyyət daşıyır: a) əmək müqaviləsinə qanunsuz və əsassız xitam verilməsi nəticəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi (qərarı) olduqda; b) əmək mübahisələrinin həlli zamanı işçiyə dəyən maddi və ya … Read More

İşçi maddi məsuliyyətə cəlb oluna bilərmi?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: İşçi maddi məsuliyyətə cəlb oluna bilərmi? Cavab: İşçi əmək funksiyasını yerinə yetirərkən təbii fəlakət — sel, daşqın, uçqun, quraqlıq, yanğın və digər qarşısıalınmaz qüvvə, normal təsərrüfat, istehsalat, texnologiya riski, işçinin təqsiri olmadan maşın-mexanizmlərin, avadanlıqların, cihazların və başqa istehsal vasitələrinin və … Read More

error: Content is protected !!