fbpx

Maliyyə hesabatlarının elementlərinin qiymətləndirilməsi

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Qiymətləndirmə – Mühasibat balansında və ya mənfəət və zərər haqqında hesabatda təqdim edilən obyektin pul ifadəsinin müəyyənləşdirilməsidir. Qiymətləndirmə üçün aşağıdakı qiymətləndirmə əsasları istifadə oluna bilər: İlkin dəyər − Aktivin ilkin dəyər əsasında qiymətləndirilməsi onun əldə edilməsi zamanı pul vəsaitlərinin və … Read More

error: Content is protected !!