fbpx

Maliyyə hesabatlarının elementlərinin tanınması

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

MALİYYƏ HESABATLARININ ELEMENTLƏRİNİN TANINMASI Obyektin maliyyə hesabatlarında tanınması – tanınma meyarlarına cavab verən obyektin Mühasibat balansına və ya Mənfəət və zərər haqqında hesabata daxil edilməsidir. Mühasibat balansı və ya Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınan obyektlər aşağıdakı tanınma meyarlarına cavab … Read More

error: Content is protected !!