fbpx

Maliyyə hesabatlarının məqsədi və istifadəçiləri

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Maliyyə hesabatlarının məqsədi onun geniş saylı istifadəçiləri tərəfindən iqtisadi qərarların qəbul edilməsi üçün mühasibat uçotu subyektinin maliyyə vəziyyəti, fəaliyyətinin nəticələri və maliyyə vəziyyətindəki dəyişikliklər haqqında əhəmiyyətli hesab olunan informasiyanın təmin edilməsidir. MALİYYƏ HESABATLARININ İSTİFADƏÇİLƏRİ Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri müəssisənin rəhbərliyindən, sərmayədarlardan, … Read More

error: Content is protected !!