fbpx

Maliyyənin təşəkkül tarixi

posted in: Maliyyə, Məqalə | 0
Read More9

Maliyyə tarixən formalaşmış mürəkkəb və çoxşaxəli iqtisadi kateqoriyadır. Maliyyə termini latınca “finantia” təşəkkül tapıb, tərcümədə ödəniş deməkdir. İlk dəfə praktikada 13-cü əsrdə İtaliyada tətbiq olunub. Xüsusilə də ticarət, pul hesablaşmaları və bankçılığın yaxşı inkişaf etdiyi Florensiya, Venetsiya, Genuyada. Bir sözlə, … Read More

Maliyyənin təşəkkül tarixi (II hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Maliyyənin təşəkkül tarixi (II hissə) I hissəyə nəzər yetirin Maliyyə zərurəti və məzmunu, onların təyinatı və əsas əlamətləri  Dəyər formasına malik olan əmtəə istehsalının əsas iqtisadi kateqoriyaları pul, qiymət, əməkhaqqı, mənfəət, kredit, maliyyə kateqoriyalarıdır. Bu kateqoriyalar pul hərəkəti ilə bağlı … Read More

error: Content is protected !!