fbpx

Elektron xidmətlərin istifadəsi zamanı yaranan xətalar və açıqlamaları

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Elektron xidmətlərin istifadəsi zamanı yaranan xətalar Vergi ödəyiciləri elektron xidmətlərdən istifadə zamanı bir sıra xətalarla rastlaşır. Bu xətaları xarakterinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: Asan İmzadan istifadə zamanı rast gəlinən xətalar; Onlayn xidmətlərdən istifadə zamanı yaranan xətalar; AsanDOC istifadəsi zamanı … Read More

Vergi bəyannaməsi: ƏDV və aksiz vergisi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi bəyannaməsi nədir? Əlavə dəyər vergisi bəyannaməsi nə vaxt təqdim edilir? ƏDV bəyannaməsi necə hazırlanır? Aksiz vergisi bəyannaməsi üzrə müddətlər necədir? Bu və digər suallara aşağıda cavab verməyə çalışacağıq. Vergi bəyannaməsi Vergi bəyannaməsi vergi ödəyicisinin müəyyən müddət ərzində əldə etdiyi … Read More

Əmlak vergisi bəyannaməsi və ödəmələr

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Müəssisələrin əmlak vergisinin bəyannaməsi Əmlak vergisi üzrə hesabat dövrü təqvim ilidir. Vergisi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər cari vergi ödəmələri kimi hər rübün ikinci ayının 15-dən gec olmayaraq əvvəlki ildəki əmlak vergisinin 20 faizi həcmində dövlət büdcəsinə vergi ödəyirlər. Əvvəlki hesabat ilində əmlak vergisi ödəyicisi olmayan və … Read More

Ölkə xarici ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Xarici ezamiyyə zamanı xərclər Xarici ezamiyyətlər əksər təşkilatlar üçün həmişə aktual mövzudur. Baxmayaraq ki, xarici ezamiyyə xərclərinin normaları üzrə tənzimləyici normativ sənədlər yeni deyil, ezamiyyənin hesablanması və ödənilməsi proseduru, adətən, bir çox suallar doğurur. Xidməti ezamiyyət işçinin daimi iş yerindən … Read More

Ezamiyyənin sənədləşdirilməsi: ümumi müddəalar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ezamiyyət nədir? İşçi işəgötürən tərəfindən xidməti tapşırığın icrası məqsədilə daimi iş yerindən digər yerə ezamiyyəyə göndərilə bilər. Ezamiyyətə yalnız əmək müqaviləsi ilə işləyən işçi göndərilir.  Lakin elə işçilər də var ki, onların işi daimi olaraq yolda keçir, gediş- gəliş xarakteri … Read More

Exceldə bu həftə və keçən həftənin satışlarının müqayisəsi

posted in: Excel, Xəbər | 0
Read More9

Exceldə bu həftə və keçən həftəki satışların hesablanması. DAX-ın (Data Analysis Expressions – Power Pivot, Power BI və SQL Server Analysis Services (SSAS) tabular modellərinin formul və sorğu dilidir, öncədən müəyyən edilmiş hazır formullardır (funksiyalar)) ən ciddi xüsusiyyətlərindən biri zamana … Read More

ƏDV və ƏDV bəyannaməsi üzrə nəzəri-praktiki kurs

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

ƏDV və ƏDV bəyannaməsi üzrə nəzəri-praktiki kurs Təlim əlavə dəyər vergisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi qanunvericiliyi, Vergi məcəlləsi və digər qanunvericilk aktları üzrə tənzimlənməsi qaydalarını, vergi məcəlləsində əlavə dəyər vergisi üzrə gözlənilən dəyişikləri, əlavə dəyər vergisi bəyannamələrin hazırlanmasını əhatə edir. Həmçinin … Read More

Amortizasiya cədvəli və DB funksiyası – Azalan qalıq metodu

posted in: Excel, Xəbər | 0
Read More9

Amortizasiya cədvəli və DB funksiyası – Azalan qalıq metodu. Amortizasiyanın nə olduğu və mahiyyəti haqqında bir öncəki yazıda müəyyən açıqlamalar vermiş və amortizasiya üsullarından ən geniş yayılmış olan düz-xətt metodunu müzakirə etmişdik. Bu dəfəki yazıda isə, amortizasiya üsullarından ikincisi olan … Read More

Excel 2019 – Yeni data növləri

posted in: Excel, Xəbər | 0
Read More9

Excel 2019 – Yeni data növləri Əvvəlki yazıların birində Excel 2019 – dakı yeniliklərdən (keçidə daxil olun) qısaca bəhs etmişdik. Bu yeniliklərdən biri ənənəvi data növlərinə 2 ədəd yenisinin əlavə edilməsi idi. Bunlar – Geography və Stocks data növləridir. Yeni data növlərini Data menusu altında tapa … Read More

Word faylından kopyaladığımız mətni Excel-də bir neçə sətrə necə bölməli?

posted in: Excel, Xəbər | 0
Read More9

Sıx rastlaşılan problemlərdən biri də, Word-də yazmış olduğumuz hər hansı bir mətni Excel-ə kopyala / yapışdır edərkən, bütün mətnin tək bir xanaya daxil edilməsidir. Təxminən aşağıdakı kimi Word faylında olan yazını Excel-ə yapışdırmaq istəsək, belə bir nəticə ilə üzləşəcəyik. Yəni, bütün paraqraf … Read More

1 2 3 4 5 6 412
error: Content is protected !!