fbpx

“Mühasibat uçotu” termininin müəyyən edilməsi

Read More9

Mühasibat uçotu – bu,  bütün təsərrüfat əməliyyatlarında davamlı və sənədləşdirilmiş mühasibat uçotu vasitəsilə əmlakın, təşkilatın öhdəliklərinin və onların hərəkətləri barədə pul məbləğində məlumat toplamaq, qeyd etmək və ümumiləşdirmək üçün mütəmadi bir sistemdir. Mühasibat uçotu ilə bağlı qanuna uyğun olaraq hesabat, … Read More

error: Content is protected !!