fbpx

Mühasibat uçotunun təşəkkülü və inkişafı (6-cı hissə)

Read More9

Mühasibatlığın müasir mənada başlanğıcı iki hesablı mühasibatlığın təşəkkülündən hesablanır.  İki hesablı sistemdə qeydlərə həsr olunmuş ilk əsər və Benedetto Kotrulyi tərəfindən 1458-ci ildə əllə yazılmış və yalnız 1573-cü ildə çap edilmiş “Ticarət və müasir tacirlər barədə” kitab hesab olunur. İlk … Read More

Mühasibat uçotunun təşəkkülü və inkişafı (5-ci hissə)

Read More9

Məqalənin 4-cü hissəsində orta əsrlərdə mühasibat uçotunun inkişafından bəhs etmişdik. Bu yazımızda aşağıdakı nüanslara toxunacağıq. XIII əsrdə Qərbi Avropda kassa əməliyyatları uçotunun xüsusi bir sistemi mövcud idi. Burada ilk növbədə kuri (Müqəddəs taxt-tac və Vatikanın baş administrasiya orqanı) və rahiblər … Read More

error: Content is protected !!