fbpx

Müasir dünyada effektiv mühasibin top 5 bacarığı

posted in: Mühasib, Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Sürətli dəyişikliklər və texniki tərəqqi ilə müşayiət olunan müasir zaman istənilən peşəkar fəaliyyətdə uğur qazanmaq üçün ən azı iki başlıca komponenti tələb edir: keyfiyyətli təhsil və təcrübə. Mühasib peşəsi də bu baxımdan istisna təşkil etmir. Lakin çox vaxt məlum olur … Read More

Gələcəyin mühasibatlığı necə olacaq? (III hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Gələcəyin mühasibatlığı (III hissə) II hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Gələcəyin mühasibatlığı necə olacaq? Mən onu tamamilə aydın görürəm. Bu şərtlər altında gözəl kollasiya imkanları ortaya çıxır. Mühasibat uçotunda nadir hallarda istifadə olunan bu termin bütün iştirak edən … Read More

Mühasibatlıq şirkətlərində müasir texnologiyalar (I hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibatlıq şirkətlərində müasir texnologiyalar (I hissə) Yüksək keyfiyyətli, effektiv mühasibatlıq müasir texnologiyalar olmadan mövcud ola bilməz. Klassik kağız mühasibatlığı və ya “anbar” mühasibatlığı tədricən tarixə qovuşur. Onu elektron sənəd dövriyyəsi əvəz edir. Mühasibat uçotu təkmilləşir, maksimum səviyyədə avtomatlaşır. Bütün bunlar … Read More

Mühasibat Uçotu Kursları

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat Kursları Sizi yeni başlayacaq Mühasibat Kurslarına dəvət edirik. Mühasiblər məktəbində dərslər mühasibat sahəsində başlanğıc səviyyəli mütəxəssislərin hazırlanmasına yönəldilmişdir. Kurslarımızda “0”-dan başlayaraq asan üsulla və maraqlı metodlarla muhasibat uçotu barədə biliklər əldə edəcəksiniz. Kurslarımız Maliyyə və mühasibatlıq sahəsini öyrənən tələbələr … Read More

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (2-ci hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

                        Mühasibatlığın əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (2-ci hissə) mühasibatlıq 1-ci hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun Hesabdarlıq təhlükəli kənar yayınmaları göstərməklə,  kompas kimi iqtisadi fəaliyyətin düzgün istiqamətini verir. Y.M. … Read More

Mühasibatlığın rolu və əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (1-ci hissə)

posted in: Mühasib, Xəbər | 0
Read More9

                        Mühasibatlığın əhəmiyyəti barədə ibrətamiz ifadələr (1-ci hissə) mühasibatlıq Mühasibat keçmişin qüsursuz hakimidir, bu günün yoldaşı və hər bir təsərrüfat müəssisəsinin gələcəyinin bələdçisidir. İ.F. Şer Mühasibat ikiüzlü Janus (Roma … Read More

Mühasibatlıqda ezoterizm (5-ci hissə)

Read More9

Mühasibatlıqda ezoterizm (5-ci hissə) (Mühasibatlıq) 4-cü hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun. Əgər mühasiblər nəhayət dərk etsələr ki, mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi və praktikası özlüyündə fərqli, ezoterik, eksoterik fəaliyyət sahəsini təmsil edir, belədə mühasiblər bu fənnə daha asan orientasiya ala bilərdilər. … Read More

Mühasibatlıqda ezoterizm (4-cü hissə)

posted in: Mühasib, Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibatlıqda ezoterizm (4-cü hissə) (mühasibatlıq) 3-cü hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun. Yəqin ki, mühasibat uçotunun əsas problemlərindən biri, daha doğrusu, onun ezoterik tərkib hissəsi kimi hesabşünaslığın əsas problemlərindən biri ondan ibarətdir ki, bizə əsrlər boyu ezoterik bilikləri toxunulmazlıqda saxlayacaq … Read More

Rusiyada yeni nazirliklər mühasibatlıq olmadan keçinə biləcəklər

Read More9

Yeni nazirliklər mühasibatlıq olmadan keçinə biləcəklər. Maarif nazirliyi və Elm və ali təhsil nazirliyi öz fəaliyyətlərinin mühasibat uçotunu aparmayacaqlar. Bu iki idarə bu funksiyaları Federal xəzinədarlığa verəcək ilk federal nazirliklər olacaq. Bu haqda Rusiya  hökumətinin qərar layihəsinə istinadla “Kommersant” nəşri … Read More

Mühasibatlıqda ezoterizm (2-ci hissə)

Read More9

Mühasibatlıqda ezoterizm (2-ci hissə) (mühasibatlıq) 1-ci hissəni oxumaq üçün keçidə daxil olun. Praktikləri öz növbəsində iki kateqoriyaya ayırmaq olar. Birinci kateqoriyadan olan elə də yüksək ixtisaslı mütəxəssislər olmayan nümayəndələr, mühasibat uçotu nəzəriyyəsi üzrə materiallara fikir verməyib, acgözlüklə xüsusi ədəbiyyatı mənimsəyirlər. … Read More

1 2
error: Content is protected !!