fbpx

Mühasib peşəsinin incəlikləri

Read More9

Son illərin statistik göstəricilərinə nəzər salsaq görərik ki, mühasib peşəsi olduqca populyar bir peşədir. Mühasib (alman dilində Buchhaltər, Buch — kitab, Haltər – tutucu )  – mühasibat uçotu sahəsində mütəxəssis bir şəxs anlamını verir. Ölkəmizdə iqtisadiyyatının sürətli inkişafı mövcud şirkətlərin … Read More

error: Content is protected !!