fbpx

Münasib və etibarlı informasiyanın məhdudluğu

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Vaxtında təqdimat ilə etibarlılıq arasında tarazlıq İnformasiyanın münasib sayılması üçün onun vaxtında təqdim edilməsi vacibdir. Təqdim olunması zamanı səbəbsiz ləngitmələrə yol verilən informasiya öz münasibliyini             itirə     bilər.     Lakin,     əksər     hallarda, informasiyanın vaxtında təqdim olunması məqsədilə əməliyyatların və digər hadisələrin bütün … Read More

error: Content is protected !!