fbpx

Pul vəsaitləri və hesablaşmaların uçot qarşısında vəzifələri

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Pul vəsaiti, hesablaşma və kredit əməliy­yatlarının mü­hasibat uçotu qarşısında əsasən aşağıdakı vəzifələr durur: – qeyri-nağd və nağd hesablaşmaların vaxtında sə­nəd­ləşdirilməsi və düzgün aparılması; – mühasibat uçotu yazılışlarında nağd pul vəsai­ti­nin və hesablaşmaların tam və operativ əks etdirilməsi; – pul vəsaitinin … Read More

error: Content is protected !!