fbpx

Qeyri-maddi aktivlərin uçotu

posted in: Ümumi, Xəbər | 0
Read More9

Qeyri-maddi aktiv nədir? Qeyri-maddi aktivlər 1 ildən artıq istifadə olunan və gəlir gətirən əqli mülkiyyət obyektləridir. Onların maddi forması yoxdur və digər aktivlərdən ayrıla biləndir. Qeyri-maddi aktivlərin uçotu zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, aktivlərin bu qrupa aid edilməsi üçün onlar … Read More

Qeyri-maddi aktivlərin daxil olmasının (yaranmasının) uçotu

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Ayrıca əldə edilmiş qeyri-maddi aktivlər Əgər qeyri-maddi aktiv (məsələn, kompüter proqram təminatı) ayrı əldə edilirsə, qeyri-maddi aktivin maya dəyərini etibarlı şəkildə qiymətləndirmək mümkün Ayrı əldə edilmiş qeyri-maddi aktiv üçün gələcək iqtisadi səmərənin mümkünlüyü meyarı təmin olunmuş sayılır, belə ki, onun … Read More

error: Content is protected !!