fbpx

Qeyri-maddi aktivlərin xaric olmasının (silinməsinin) uçotu

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

Qeyri-maddi aktivin aşağıdakı hallarda tanınması dayandırılır: (a) aktivin silinməsi (satışı) nəticəsində ; və ya (b) aktivin istifadəsindən və ya onun silinməsindən (satışından) gələcəkdə iqtisadi səmərənin əldə ediləcəyi ehtimal olunmadığı halda.Qeyri-maddi aktivin tanınmasının dayandırılması nəticəsində mənfəət və ya zərər həmin aktivin … Read More

error: Content is protected !!