fbpx

Qeyri-rezidentin gəlirindən ödəmə mənbəyində vergi tutulması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qeyri-rezidentin gəlirindən ödəmə mənbəyində vergi tutulması Qeyri-rezidentin vergi ödəməsi bir sıra hallarda ciddi problemlərlə müşayiət olunur və qanunvericilik bu cür problemlərin mümkün qədər aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur. Mövzunu maliyyə mütəxəssisi Vüqar Mirheydərov şərh edir. Vergi Məcəlləsinin 125-ci maddəsində qeyri-rezidentlərin Azərbaycan … Read More

Bu halda qeyri-rezidentin ödədiyi məbləğ ödəmə mənbəyində vergiyə düşürmü?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi güzəşti olan xarici ölkədəki müəssisəyə (və ya fiziki şəxsə) alınan malın dəyəri, gömrük rüsumu və ƏDV ödənilib. Bu məbləğ ödəmə mənbəyində vergiyə (ÖMV) düşürmü? Vergilər Nazirliyinin şərhinə əsasən, Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi … Read More

Qeyri-rezidentə ödənilən məbləğə görə hesablanmış ƏDV invoys yoxsa ödəmə vaxtı məzənnəsi ilə nəzərə alınmalıdır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: ƏDV bəyannaməsinin 306.1-ci sətrində ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentin göstərdiyi xidmətlər və ya gördüyü işlər üzrə əməliyyatlar bölməsində qeyri-rezident tərəfindən təqdim edilən hesab və təhvil-təslim aktında qeyd olunan tarixə həmin günün məzənnəsinə əsasən AZN ekvalentində göstərilir. Bildiyimiz kimi, … Read More

Qeyri-rezidentə ödənilən üzvlük haqlarında ƏDV hesablanmalıdır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Mən həkiməm ve America Endocrine Society – Amerika Endokrin Cəmiyyətinə illik üzvlük haqqını plastik kart ilə ödəniş etdikdə 18% əlavə dəyər vergisi (ƏDV) ödəməliyəm? Cavab: ƏDV-nin elektron ticarət qaydasında işlərin görülməsinə və xidmətlərin göstərilməsinə tətbiq edildiyini, üzvlük haqqının isə … Read More

Qeyri-rezidentə ödəmə zamanı ÖMV və ƏDV necə hesablanır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: Fərz edək ki, qeyri-rezidentə 10000 USD ödəniş etmişəm. Bu zaman 17000 AZN məbləğə görə ÖMV hesablamaq üçün gross məbləğ tapılır (17000/0.9=18888.88 AZN) və bu gross məbləğə 10% ÖMV hesablanır. Sualım belədir ki, ƏDV məqsədləri üçün hesablama apararkən net 17000 … Read More

Ödəniş xaricdəki bank hesabımızdan edildiyi halda qeyri-rezidentə ödənişdən ÖMV tutulmalıdır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Azərbaycanın hüquqi şəxsi xaricdə tenderi udur. Xaricdəki işləri yerinə yetirmək üçün subpodratçı olaraq digər qeyri-rezidentlərlə müqavilə bağlayır. Vergi orqanına məlumat verərək həmin ölkənin istənilən bankında cari hesab açır. Görülmüş işlərə görə xaricdəki hesaba vəsait daxil olur, eyni zamanda subpodratçılara … Read More

Qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş vergilərin təsdiq edilməsi (DTA-04 Forması)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Xidmətin adı: Qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş vergilərin təsdiq edilməsi (DTA-04 Forması). Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunanlar: – “Qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş vergilərin təsdiq edilməsi haqqında Ərizə” (DTA-04 Forması) – Azərbaycan Respublikasında əldə edilmiş gəlir və həmin gəlirdən ödənilmiş … Read More

Qeyri-rezident öz təsis payını digər qeyri-rezidentə satdıqda vergi öhdəlikləri necə hesablanır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qeyri-rezident öz təsis payını digər qeyri-rezidentə satdıqda vergi öhdəlikləri necə hesablanır? Sual: Açıq səhmdar cəmiyyətinin qeyri-rezident səhmdarı (fiziki və hüquqi şəxs) öz səhmini digər qeyri-rezidentə (fiziki və hüquqi şəxs) satır. Əvvəlki qeyri-rezidentin adı və səhm payı Nizamnamədə əks olunub. Səhmdar qeyri-rezident … Read More

Qeyri-rezidentlərə aid vergitutmada dəyişikliklər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinə son dəyişikliklərdən biri də qeyri-rezidentlərin vergitutması ilə bağlıdır. 169-cu maddədəki dəyişikliyi sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir. (Qeyri-rezident, vergitutma) 169.3. Bu Məcəllənin 169.1-ci maddəsi tətbiq edildikdə, vergi tutulan əməliyyatın vaxtı ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt sayılır. Ödəmə əməliyyatın həyata keçirilməsinədək … Read More

Qeyri-rezidentlərə göstərilən xidmətlərə ƏDV-nin hesablanması

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Qeyri-rezidentlərə göstərilən xidmətlərə ƏDV hesablanması Vergi Məcəlləsinin 165.1.3-cü maddəsinə əsasən, malların (o cümlədən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində Vergi Məcəlləsinin 165.3-cü maddəsinə uyğun olaraq əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) qaytarılması qaydasında satıcı kimi qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərindən … Read More

1 2 3
error: Content is protected !!