fbpx

Başqa işə keçirilmənin sənədləşdirilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Başqa işə keçirilmə Bir çox hallarda işəgötürənlər əmək müqavilələrində aparılmış dəyişiklikləri əmr əsasında rəsmiləşdirirlər. Burada nələrə diqqət yetirilməlidir? Mövzunu sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir. Bu məsələyə tam aydınlıq gətirmək üçün ilkin olaraq Əmək Məcəlləsinin 82-ci maddəsinə nəzər yetirək. Maddə … Read More

Uçotda olmayan fiziki şəxslərdən malların alışı zamanı sənədləşmə prosedurları

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi orqanlarında uçotda olmayan fiziki şəxslərdən malların alışı “Malların alış aktı” ilə sənədləşdirilməli və həmin sənəddə malları təqdim edən şəxsə dair məlumatlar (şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin PİN-i, seriya və nömrəsi, fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı) əks … Read More

Nümunə üçün verilən mallar necə sənədləşdirilir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Nümunə üçün verilən mallar necə sənədləşdirilir? Sual: Şirkət, özünün istehsal etdiyi məhsuldan əvəzsiz qaydada təqdim edirsə (məhsulun yoxlanması üçün başqa şirkətlərə nümunə olaraq, tanıtım/reklam olaraq məhsulları paylamaq üçün, öz daxili istifadəsi üçün), o zaman həmin məhsullar vergitutma və gəlirlərin (xərclərin) … Read More

VM-in 165.1.7-ci maddəsinin tətbiqi zamanı hansı sənədləşmə əməliyyatları aparılmalıdır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Müəssisə Podrat üsulu xidmət göstərdiyi təqdirdə VM 165.1.7-ci maddəsinə əsaslanaraq aldığı mal-material və xidmət dəyərlərindən ƏDV ödənişini etməkdə azaddırmı? Bu halda tərəflər arasında hər hansı sənədləşmə əməliyyatları aparılmalıdırmı? Müəssisə Sənaye parkı rezidenti kimi elektrik enerjisi üzrə əldə etmiş olduğu … Read More

Topdansatış ticarət sahəsində malların mədaxilinin sənədləşdirilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

1.Topdansatış ticarət sahəsində malların mədaxilinin sənədləşdirilməsi   1.1. Topdansatış ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün vergi ödəyicisi kimi uçotda olan şəxslərdən, o cümlədən istehsalçılardan satın aldıqları mallar aşağıdakı qaydada sənədləşdirilir: 1.1.1. topdansatış ticarət sahəsində fəaliyyət … Read More

error: Content is protected !!