fbpx

Sığorta müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi

Read More9

Sığorta – sığortalının əmlakının və əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində münasibətlərdir. (xitam, Sığorta müqaviləsi) Müqavilənin bağlanması üçün sığortalı müqavilə bağlamaq niyyəti barəsində sığortaçıya yazılı təklif verir, yaxud bu niyyətini şifahi bildirir. Sığorta müqaviləsinin bağlanması faktı isə sığorta qaydaları əlavə edilməklə, sığortalıya … Read More

Sığorta müqaviləsi bağlayarkən nə tələb etmək lazımdır?

Read More9

Sığorta müqaviləsi bağlayarkən nə tələb etmək lazımdır? (sigorta) Sığorta qanunvericiliyinə edilmiş dəyişikliklərdən sonra cəmiyyətdə ən tanınmış sığorta növlərindən biri olan və “el arasında” icbari sığorta adı ilə tanınan avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası müqavilələri artıq elektron sənəd formasında … Read More

Sığorta şirkətləri Elektron Qaimə Faktura təqdim etməlidir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Sığorta müqaviləsi buraxılandan sonra paralel olaraq elektron qaimə faktura sığortalıya təqdim edilməlidirmi, yoxsa müqavilə Sığortalı tərəfindən imzalanıb Sığortaçıya təqdim edildikdən sonra bu baş verməlidir və ya sığorta haqqı Sığortaçının hesabına daxil olduqdan sonra EFQ Sığortalıya təqdim edilməlidir? Əgər müqavilə … Read More

error: Content is protected !!