fbpx

Mühasibat uçotunun aparılması: şübhəli borclar

Read More9

Mühasibat uçotunun aparılması: şübhəli borclar Müasir dövrdə bütün şirkətlər istisnasız olaraq mühasibat uçotunu aparmağa borcludurlar. Eyni zamanda şübhəli borcları müəyyənləşdirmək və onlara ehtiyat yaratmaq lazımdır. Bütün bu işlər mühasibat uçotu və mühasibat hesabatlılığı ilə bağlı əsasnamədə nəzərdə tutulur. İlk növbədə … Read More

error: Content is protected !!