fbpx

Sumqayıt Texnologiyalar Parkı Mühasib axtarır

Read More9

Vəzifənin adı: Mühasib Vəzifə öhdəlikləri: • Sistemə yeni reseptlərin daxil edilməsi; • Mövcud reseptlərdə maya dəyərinin düzgün hesablanması üçün lazım olan göstəricilərin müəyyənləşdirilməsi və daimi nəzarətdə saxlanması; • Məhsullar üzrə reseptura maya dəyərlərinin hesablanması və faktiki formalaşan maya dəyərləri ilə müqayisənin aparılması; • Aylıq faktiki … Read More

Sumqayıt Texnologiyalar Parkı vakansiya elan edir

Read More9

İşəgötürən: Sumqayıt Texnologiyalar Parkı Vəzifə: Maliyyə nəzarəti şöbəsi, Aparıcı mütəxəssis Vəzifə öhdəlikləri: • Maliyyə göstəriciləri barədə hesabatların analizlərinin aparılması; • Layihə xərcləri üzrə plan/fakt analizlərinin aparılması; • Xərclərin səmərəliliyinin təhlili və xərclərin optimallaşdırılması planı üzrə təkliflərin hazırlanması; • Biznes proseslərdə təsdiq və nəzarət baxımından çatışmamazlıqların müəyyən … Read More

Sumqayıt Texnologiyalar Parkında Ödənişli Təcrübə Proqramı

Read More9

Sumqayıt Texnologiyalar Parkı MMC iş təcrübəsi olmayan lakin öyrənməyə meyilli gənc və aktiv namizədlərin axtarışındadır. Uyğun namizədlər müəssisəmizin bir sıra departament və şöbələrinə (İR, Maliyyə, Satışa dəstək, Təchizat, Təsərrüfat və s.) yerləşdiriləcək və iş prosesi peşəkar əməkdaşlarımız tərəfindən öyrədiləcək. Ümumi … Read More

Sumqayıt Texnologiyalar Parkında vakansiya

Read More9

Vəzifənin adı: Anbardar Vəzifə öhdəlikləri: • Anbarlara yükləmə-boşaltma işlərinə nəzarət etmək; • Anbarlara daxil olan malların qəbulu, uçotu və çıxarılması işlərini yerinə yetirmək; • Anbarlara qəbul edilmiş mallar haqqında son-istifadəçiləri məlumatlandırmaq, onların həmin malları təftiş etməsi məqsədilə lazım olan texnika və … Read More

Sumqayıt Texnologiyalar Parkı vakansiya elan edir

Read More9

İşəgötürən: Sumqayıt Texnologiyalar Parkı MMC Vəzifənin adı: İqtisadçı Vəzifə öhdəlikləri: • Gündəlik balans, mənfəət və zərər hesabatını hazırlamalı; • Aylıq və rüblük maliyyə nəticələrini rəhbərliyə təqdim etməli; •Müvafiq struktur bölmələrin büdcə planlamasında iştirakını təmin və koordinasiya etməli; • Büdcəyə nəzarət, habelə hesabatlılıq … Read More

error: Content is protected !!