fbpx

Exceldə Təqvim Cədvəlinin genişləndirilməsi

posted in: Excel, Xəbər | 0
Read More9

Exceldə Təqvim Cədvəlinin genişləndirilməsi DAX haqqındakı bir öncəki yazıda (Təqvim cədvəlinin qurulması (Calendar Table)), Təqvim Cədvəlinin nə olduğu və 4 fərqli yolla hazırlanma üsullarından bəhs etmişdik. Bundan əlavə, təqvim cədvəlinin başlanğıcda, arxa-arxaya sıralanmış günlər olan tək bir sütun olduğunu da … Read More

Exceldə təqvim cədvəlinin qurulması (Calendar Table)

posted in: Excel, Xəbər | 0
Read More9

Exceldə təqvim cədvəlinin qurulması (Calendar Table) Təqvim cədvəlləri istənilən data modellərində fundamental əhəmiyyət daşıyır. Çünki dataların bir-biri ilə olan əlaqələrinin analizindən başqa, eyni datanın zaman içərisində necə dəyişdiyi də əhəmiyyətlidir. Bu səbəblə, hər data modelə aid düzgün Təqvim Cədvəlinin qurulması … Read More

error: Content is protected !!