fbpx

Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (8-ci hissə)

Read More9

Balans hesabatı elementləri – təşkilatın əmlak növlərinin ayrı-ayrı növlərini və onun öhdəliklərini xarakterizə edən balansın aktivlər və öhdəliklərlə bağlı elementləri. Alt hesab – təbii və pul ölçüsündə ifadə edilən sintetik hesabın tərkibində analitik hesabların əlavə qruplaşdırılması üçün nəzərdə tutulan sintetik … Read More

error: Content is protected !!