fbpx

Qeyri-rezident öz təsis payını digər qeyri-rezidentə satdıqda vergi öhdəlikləri necə hesablanır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qeyri-rezident öz təsis payını digər qeyri-rezidentə satdıqda vergi öhdəlikləri necə hesablanır? Sual: Açıq səhmdar cəmiyyətinin qeyri-rezident səhmdarı (fiziki və hüquqi şəxs) öz səhmini digər qeyri-rezidentə (fiziki və hüquqi şəxs) satır. Əvvəlki qeyri-rezidentin adı və səhm payı Nizamnamədə əks olunub. Səhmdar qeyri-rezident … Read More

Təsis paylarının yüklülüyü barədə arayışın verilməsi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Xidmətin adı: Təsis paylarının yüklülüyü barədə arayışın verilməsi; (təsis payı) Xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunanlar: – Sərbəst formada müraciət ərizəsi Xidmətin göstərilməsinə əsas verən normativ sənədlər: – VM-nin 15 və 24-cü maddələri – “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 30.09.2015-ci il tarixli 1308-IVQ … Read More

Təsisçi müəssisədəki təsis payını tam olaraq bağışlayarsa hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisənin nizamnamə kapitalında 100% paya malik olan təsisçi kommersiya fəaliyyətində istifadə olunması məqsədilə özünə məxsus olan maşın və avadanlıqları əvəzsiz olaraq həmin müəssisəyə verib və bu əmlak bazar qiymətlərinə əsasən müəssisə tərəfindən qiymətləndirilərək mədaxil … Read More

Ləğvetmə zamanı təsisçiyə qalan əmlaka görə hansı vergilər yaranır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: MMC-nin balansında qalıq dəyəri 70.000 azn olan əsas vəsait, bina vardır. Təsisçi tərəfindən müəssisənin ləğvi barədə qərar verilmişdir, bu halda əsas vəsait təsisçinin adına keçəcəkdir. Bu halda hər hansı vergitutma yaranırmı? Cavab: Bildiririk ki, hüquqi şəxsin ləğvi zamanı təsisçinin … Read More

error: Content is protected !!