fbpx

Tam maddi məsuliyyət barədə müqavilə nə məqsədlə bağlanılır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İstər bilavasitə əmək müqaviləsi bağlanarkən, istərsə də əmək münasibətləri prosesində işəgötürən etibar edərək verdiyi əmlakın maddi və ya digər sərvətlərin saxlanması, emalı, satışı, daşınması, istifadəsi və başqa əməliyyatların aparılması ilə bilavasitə əlaqədar işlər görən və ya xidmətlər göstərən 18 yaşına … Read More

error: Content is protected !!