fbpx

Bələdiyyə vergiləri və ödənişlər

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Yerli vergilər Bələdiyyə vergiləri (yaxud yerli vergilər) AR Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş üç vergidən biridir, yerli büdcənin əsas gəlir mənbəyidir. Yerli büdcə bələdiyyənin özünüidarə prinsiplərini və səlahiyyətlərini həyata keçirmək məqsədi ilə formalaşdırılır və istifadə olunur. Yerli vergilər: Azərbaycan Respublikasının … Read More

Bələdiyyə vergiləri: torpaq vergisi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

AR Vergi Məcəlləsi respublikamızda torpaq vergisi haqqında qanunvericiliyin əsasını təşkil edir. Məcəllə bu vergi növü üzrə yığımları torpağın istifadə istiqamətindən asılı olaraq həm dövlət, həm də bələdiyyə vergisi kimi xarakterizə edir. Bu məqalədə bələdiyyə büdcəsinə ödənilən fiziki şəxslərin torpaq vergisi … Read More

Torpaq vergisi üzrə maliyyə sanksiyaları və cərimələr

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Torpaq vergisi üzrə maliyyə sanksiyasının tətbiqi Torpaq vergisi üzrə maliyyə sanksiyaları və cərimələr haqqında danışarkən nəzərə almaq lazımdır ki, sanksiyalar Vergi Məcəlləsində hər hansı vergi növü üçün nəzərdə tutulmayıb, ümumi xarakter daşıyır. “Maliyyə sanksiyası” anlayışı şəxsin vergi mükəlləfiyyətindən asılı deyil, həm … Read More

Torpaq vergisinin dərəcəsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Torpaq vergisinin dərəcələri necə tətbiq edilir? Kənd təsərrüfatında torpaq vergisi nə qədərdir? Şərti bal sistemi və torpaq vergisi dərəcəsi arasında hansı əlaqə var? Sizə təqdim olunan məqalədə bu və digər oxşar suallara cavab verməyə çalışacağıq. Torpaq vergisi dərəcəsi necə tətbiq … Read More

Torpaq vergisindən azadolma və güzəştlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Digər vergilərdə olduğu kimi, Vergi Məcəlləsində torpaq vergisi üzrə azadolma və güzəştlər  nəzərdə tutulub. Məcəllənin 207-ci maddəsinə görə: müəyyən torpaqlar ümumiyyətlə vergiyə cəlb edilmir; bir-sıra vergi ödəyiciləri üçün torpaq vergisi güzəştləri var; bəzi vergi ödəyicilərinə torpaq vergisindən azadolmalar qismən və … Read More

Torpaq vergisi ödəyiciləri

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Torpaq vergisinin hüquqi bazası Respublika ərazisində mülkiyyətində yaxud istifadəsində torpaq sahəsi olan fiziki şəxslər, habelə müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləri, həmin sahələr isə vergitutma obyekti sayılır. Vergi məbləğinin hesablanması bələdiyyə qurumları yaxud ödəyicinin özü tərəfindən həyata keçirilir. Məsələn, Azərbaycanda hüquqi şəxslərin … Read More

Hüquqi şəxs icarəyə götürdüyü torpağa görə torpaq vergisi ödəməlidirmi?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: Hüquqi şəxs bələdiyyə orqanlarından torpaq sahəsi icarəyə götürüb. Hüquqi şəxs bu torpaq sahəsinə görə torpaq vergisi ödəməlidirmi? Cavab: Vergi Məcəlləsinin 204-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslər və müəssisələr torpaq vergisinin … Read More

Bu icarə növü zamanı vergini kim ödəməlidir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

       İcarəyə verilən torpağın vergisini kim ödəməlidir… icarə Azərbaycan Respublikası ərazisində mülkiyyətində və istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki və hüquqi şəxslər torpaq vergisinin ödəyiciləridir. Bəzən elə olur ki, bir şəxs digər şəxsə torpağını icarəyə verir. Sual yaranır: bu zaman … Read More

Torpaq vergisinin hesablanması

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 203-cü maddəsinə əsasən, bütün torpaq mülkiyyətçiləri və ya istifadəçiləri təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq, torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyyə şəklində torpaq vergisinə cəlb edilir. Bunun üçün rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər, habelə müəssisələr torpaq sahələri barədə … Read More

Bu bəyannamənin tərtib edilməsinin yeni qaydası təsdiqlənib

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Torpaq vergisi bəyannaməsinin tərtib edilməsinin yeni qaydası təsdiqlənib. Bəyannamə Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 203-cü və 208-ci maddələrinə əsasən, ölkə ərazisində torpaq vergisinin ödəyicisi sayılan və bu vergini dövlət büdcəsinə ödəməli olan vergi ödəyiciləri tərəfindən tərtib olunmalıdır. Vergi ödəyicisindən bəyannamədə özü … Read More

1 2
error: Content is protected !!