fbpx

Torpaq vergisinin ödəyiciləri

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Torpaq vergisinin ödəyiciləri Respublika ərazisində mülkiyyətində (yaxud istifadəsində) torpaq sahəsi olan fiziki şəxslər, habelə müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləri, həmin sahələr isə vergitutma obyekti sayılır. Bu vergi sabit tədiyyə formasında hər il ödənilir. Ödəniləcək məbləğ hesablanarkən torpağın bazar dəyəri, satıla biləcəyi … Read More

Torpaq vergisinin dərəcələri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə vergi dərəcəsi Büdcəyə ödənməli olan torpaq vergisi hesablanması zamanı vergi dərəcəsini bilmək lazımdır. Torpaq vergisini dərəcələri Vergi Məcəlləsinin 206-cı maddəsi ilə müəyyən edilib.  Məcəllədə aşağıdakı iki hal nəzərdə tutulub: kənd təsərrüfatı torpaqları; digər torpaq sahələri. Vergi … Read More

Torpaq vergisi üzrə maliyyə sanksiyaları və cərimələr

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

 Maliyyə sanksiyası torpaq vergisi ödəyicisinə necə tətbiq edilir. Torpaq vergisində maliyyə sanksiyaları və cərimələr haqqında danışarkən nəzərə almaq lazımdır ki, onlar Vergi Məcəlləsində hər hansı vergi növü üçün nəzərdə tutulmayıb, ümumi xarakter daşıyır. “Maliyyə sanksiyası” anlayışı şəxsin vergi mükəlləfiyyətindən asılı … Read More

Torpaq vergisindən azadolma və güzəştlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Digər vergilərdə olduğu kimi, Vergi Məcəlləsində torpaq vergisindən azadolma və  güzəştlər nəzərdə tutulub. Məcəllənin 207-ci maddəsində qeyd edilib ki: müəyyən torpaqlar ümumiyyətlə vergiyə cəlb edilmir; bir-sıra ödəyicilərin torpaq vergisi güzəştləri var; bəzi vergi ödəyicilərinə torpaq vergisindən azadolmalar nəzərdə tutulub. Torpaq … Read More

Hüquqi şəxs icarəyə götürdüyü torpağa görə torpaq vergisi ödəməlidirmi?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: Hüquqi şəxs bələdiyyə orqanlarından torpaq sahəsi icarəyə götürüb. Hüquqi şəxs bu torpaq sahəsinə görə torpaq vergisi ödəməlidirmi? Cavab: Vergi Məcəlləsinin 204-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslər və müəssisələr torpaq vergisinin … Read More

Bu icarə növü zamanı vergini kim ödəməlidir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

       İcarəyə verilən torpağın vergisini kim ödəməlidir… icarə Azərbaycan Respublikası ərazisində mülkiyyətində və istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki və hüquqi şəxslər torpaq vergisinin ödəyiciləridir. Bəzən elə olur ki, bir şəxs digər şəxsə torpağını icarəyə verir. Sual yaranır: bu zaman … Read More

Torpaq vergisinin hesablanması

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 203-cü maddəsinə əsasən, bütün torpaq mülkiyyətçiləri və ya istifadəçiləri təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq, torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyyə şəklində torpaq vergisinə cəlb edilir. Bunun üçün rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər, habelə müəssisələr torpaq sahələri barədə … Read More

Bu bəyannamənin tərtib edilməsinin yeni qaydası təsdiqlənib

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Torpaq vergisi bəyannaməsinin tərtib edilməsinin yeni qaydası təsdiqlənib. Bəyannamə Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 203-cü və 208-ci maddələrinə əsasən, ölkə ərazisində torpaq vergisinin ödəyicisi sayılan və bu vergini dövlət büdcəsinə ödəməli olan vergi ödəyiciləri tərəfindən tərtib olunmalıdır. Vergi ödəyicisindən bəyannamədə özü … Read More

“Sənədi olmayan evlərə görə əmlak vergisi ödənilməməlidir”

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanda bəzi bələdiyyələr xüsusi mülkiyyəti təsdiq edən sənədi (“kupça”) olmayan fərdi evlərin sakinlərinə müraciət edərək onlardan əmlak və torpaq vergisinin ödənilməsini tələb edirlər. Vətəndaşlara bələdiyyələr tərəfindən təqdim edilmiş tədiyyə bildirişlərində hətta bu da xüsusi qeyd edilir ki, vergini müəyyən edilmiş … Read More

Almaniya vergi tarixi barədə bilmədiklərimiz (1-ci hissə)

posted in: Məqalə, Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Almaniya vergi tarixi barədə bilmədiklərimiz (1-ci hissə) Almanlar vergi sistemini yer qübbəsini çiyinlərində saxlayan əfsanəvi Atlanta bənzədirlər və bu sistemi dövlətin sosial dayağı hesab edirlər. Albert Eynşteyn öz zamanında belə demişdi: “Dünyada ən çətin məsələ, gəlir vergisinin mahiyyətinin dərk olunmasıdır”. … Read More

1 2
error: Content is protected !!