fbpx

“Qərar” nədir və necə yazılır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qərar nədir və necə yazılır? “Qərar” ərəb mənşəli çoxmənalı sözdür. Elmi ədəbiyyatda “qərar” sözünün 8 məna çaları olduğu göstərilir. Qərar sözünün ən geniş yayılmış mənası müəyyən bir məsələni müzakirə etdikdən sonra hamının və ya əksəriyyətin gəldiyi nəticədir. Dilimizdə “qərar” sözü … Read More

“Tələbnamə”ni necə yazmalı?

posted in: Xəbər | 1
Read More9

“Tələbnamə” nədir və necə yazılır? Tələbnamə ərəb mənşəli “tələb” (istəmək, tələb etmək) və fars mənşəli “namə” (məktub, əsər, bəzən də yazı) sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Bir şeyin verilməsi və ya bir işin görülməsi, yaxud bir şəxsin müəyyən adamın sərəncamına göndərilməsi haqqında … Read More

“Vəkalətnamə”ni necə yazmalı??

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vəkalətnamə qiymətli bir əşyanı müəyyən təşkilatdan almaq üçün lazımi şəxsə verilən xüsusi formada tərtib edilmiş sənəddir. İdarə və təşkilat onu etibar etdiyi şəxsin adına yazarkən imza qoyur və müəssisənin möhürü ilə təsdiq edir. Vəkalətnamə təkcə təşkilatlar arasında əməliyyata deyil, müəyyən … Read More

Layihəni necə idarə etməli??

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Layihə ərəb sözü olub, hər hansı sənədin, qərarın, prosesin əvvəlcədən yazılmış təxmini mətninin mənasını özündə ehtiva edir: Məsələn, qərar layihəsi, nizamnamə layihəsi, müqavilə layihəsi. Layihə başqa bir məna da daşıyır. Tikiləcək, qurulacaq, yaradılacaq bir şeyin əvvəlcədən düşünülüb hazırlanmış, işlənmiş proyekti də … Read More

error: Content is protected !!