fbpx

Əsas vergi nəzəriyyələri və onların müasir şərhi (4-cü hissə)

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Əsas vergi nəzəriyyələri və onların müasir şərhi (4-cü hissə) 3-cü hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Vergi nəzəriyyələri vergilərin mahiyyəti və əhəmiyyəti haqqında elmi biliklərin müəyyən sistemini, yəni, bu və ya digər təyinatlı verginin tanınmasından asılı olaraq dövlətdə vergitutma … Read More

Əsas vergi nəzəriyyələri və onların müasir şərhi (3-cü hissə)

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Əsas vergi nəzəriyyələri və onların müasir şərhi (3-cü hissə) 2-ci hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Vergi nəzəriyyələri vergilərin mahiyyəti və əhəmiyyəti haqqında elmi biliklərin müəyyən sistemini, yəni, bu və ya digər təyinatlı verginin tanınmasından asılı olaraq dövlətdə vergitutma … Read More

Əsas vergi nəzəriyyələri və onların müasir şərhi (2-ci hissə)

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Əsas vergi nəzəriyyələri və onların müasir şərhi (2-ci hissə) 1-ci hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Vergi nəzəriyyələri vergilərin mahiyyəti və əhəmiyyəti haqqında elmi biliklərin müəyyən sistemini, yəni, bu və ya digər təyinatlı verginin tanınmasından asılı olaraq dövlətdə vergitutma … Read More

Əsas vergi nəzəriyyələri və onların müasir şərhi (1-ci hissə)

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi nəzəriyyələri vergilərin mahiyyəti və əhəmiyyəti haqqında elmi biliklərin müəyyən sistemini, yəni, bu və ya digər təyinatlı verginin tanınmasından asılı olaraq dövlətdə vergitutma modellərinin müxtəlif variantlarını nəzərdə tutur. Vergi münasibətlərinin nəzəri əsaslarını müəyyən etmək ehtiyacı obyektiv səbəblərlə şərtlənir. Bu onunla … Read More

error: Content is protected !!