fbpx

Bölüşdürülməmiş mənfəətin xərcə yönləndirilməsi hər hansı vergi öhdəliyi yaradırmı?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sual: Daşınmaz əmlakı icarəyə verən müəssisənin binanın daxili və xarici hissələrinin təmiri nəticəsində 10.000 manat məbləğində təmir xərci yaranmışdır. Müəssisənin əvvəlki illərindən 12.000 manat istifadə edilməmiş bölüşdürülməmiş mənfəət yaranmışdır. Yaranmış 10.000 manatlıq təmir xərcini müəssisənin əvvəlki illərinin bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına … Read More

Xarici hüquqi şəxsin ölkəmizdəki filialının xərclərinin qarşılanması vergitutma obyektidir?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Qeyri-rezident xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı filialı sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidir. Filialın xərclərinin (icarə və əmək haqqları, kommunal xərclər və s.) qarşılanması üçün xarici ölkədəki baş ofis tərəfindən filialın bank hesabına daxil olan pul vəsaitinə görə hansı vergi öhdəlikləri yaranır? … Read More

Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların vergi öhdəlikləri

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanda qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər Vergi Məcəlləsinin (VM) 99-cu maddəsi ilə tənzimlənir. Həmin maddəyə əsasən, qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən alınan, ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmayan gəlir əldə edən və bu səbəbdən də vergi orqanında gəlir vergisinin ödəyicisi kimi uçota durmuş fiziki şəxs hesabat … Read More

Yaşayış sahəsini təqdim edən zaman hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Fiziki şəxs 3 (üç) il ərzində qeydiyyatda olduğu yaşayış sahəsini təqdim edən zaman hansı vergi öhdəlikləri yaranır? Cavab: Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu maddəsinə əsasən torpaq, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi üzrə müqavilələri təsdiq edən notarius ödəmə mənbəyində vergini tutmağa borcludur. Bu … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi hədiyyə verən və alan zaman hansı vergi öhdəliyi yaranır?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan “A” şəxsi digər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan “B” şəxsinə 70.000 manatlıq avadanlığı hədiyyə etdiyi halda “A” və “B” şəxsləri üçün ayrılıqda hansısa vergi öhdəliyi yaranır? Cavab: Bildiririk ki, mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi, o … Read More

Hansı hallarda sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinə səyyar vergi yoxlaması açıla bilər?

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: Cənab prezidentin son fərmanına əsasən sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərində səyyar vergi yoxlamaları aparıla bilərmi? Ümumiyyətlə Vergilər Nazirliyi tərəfindən hansı sahələrdə yoxlamalar aparıla bilər? Cavab: Bildiririk ki, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli Qanunu … Read More

Yaşayış sahəsinin təqdim edilməsi zamanı yaranan vergi öhdəliyi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Fiziki şəxs 4 il ərzində qeydiyyatda olduğu yaşayış sahəsini təqdim edən zaman hansı vergi öhdəlikləri yaranır? Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu maddəsinə əsasən torpaq, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi (fiziki şəxsin azı 5 (beş) il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış … Read More

Mal-materialların ləğvində yaranan vergi öhdəliyi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sual: İnventarizasiya zamanı özünün anbarında olan, xarab və ya yararsız hala düşmüş mal və materialların silinmə aktı əsasında silinmiş mal-materialların ləğvində vergi öhdəliyi yaranırmı və yaranırsa onlar hansı vergi növləridir. Cavab: Bildiririk ki, müvafiq qaydada rəsmiləşdirmə aparılmaqla silinmiş mal-materialların bazar … Read More

1 2 3
error: Content is protected !!