fbpx

Vergi uçotu və vergi qanunvericiliyinin tətbiqi üzrə nəzəri və praktiki təlim

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergi uçotu və vergi qanunvericiliyinin tətbiqi üzrə nəzəri və praktiki təlim Qeydiyyat linki: https://form.cubics.pro/form Təlim Azərbaycan Respublikasının Vergi qanunvericiliyi, Vergi məcəlləsi və vergi uçotu zamanı  istifadə edilən digər qanunvericilik aktları və vergi məcəlləsinə uyğun təşkil edilmiş vergi uçotunun qaydalarını, vergi … Read More

Torpaqların və tikililərin vergi uçotuna alınması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Hüquqi şəxslərin balansında olan torpaq sahələri ilə bağlı yaranan vergi öhdəlikləri barədə bir sıra spesifik suallar ortaya çıxır. Bu suallara sərbəst auditor Altay Cəfərov konkret misallar əsasında aydınlıq gətirir. Misal 1: Tutaq ki, “AA” MMC-nin balansında 100.000 manat dəyərində bina … Read More

Fiziki şəxsin vergi uçotu məlumatlarının dəyişdirilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Fiziki şəxsin vergi uçotu məlumatlarının dəyişdirilməsi elektron müraciət formasında, poçt xidməti vasitəsilə və ya xidmət yerinə gəlib müraciət etməklə mümkündür. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur: – “Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə”; – “Fiziki şəxsin uçotu haqqında şəhadətnamə” … Read More

Qeyri-maddi aktivlər: mühasibat uçotu və vergi uçotu

posted in: Excel | 0
Read More9

Müəssisənin maddi aktivləri kimi qeyri-maddi aktivlərinin də mühasibat və vergi uçotunun aparılması tələb olunur. Mövzunu BSC konsaltinq şirkətinin maliyyə və mühasibat üzrə layihə rəhbəri Ulduz İbrahimova şərh edir. Müəssisənin qeyri-maddi aktivlərinə təsərrüfat fəaliyyətində uzun müddət istifadə edilən, müəssisəyə gələcək iqtisadi … Read More

Mühasibat uçotu vergi uçotundan nə ilə fərqlənir?

posted in: muhasibat, Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu ilə vergi uçotu arasındakı əsas fərq onların tənzimləməsi sistemindədir. Mövzunu maliyyə üzrə ekspert Ramin Ramazanov izah edir. Mühasibat uçotu “Mühasibat uçotu haqqında” Qanunla, eləcə də digər qanunvericilik sənədləri və standarlarla tənzimlənir. Vergi uçotu isə Vergi Məcəlləsi və digər … Read More

Mühasibat və vergi uçotu

posted in: Məqalə | 0
Read More9

Mühasibat və vergi uçotu Maliyyə nəticəsi – seçilmiş hesabat dövründə konkret müəssisə üçün hesablanmış gəlir və onun əldə edilməsi xərcləri arasındakı fərqdir. Müsbət maliyyə nəticəsi mənfəət, mənfi nəticə isə – zərər adlanır. Gəlirin, aktivlərin və ya istifadə olunan kapitalın dəyərinə … Read More

Silinən debitor və kreditor borclarının vergi uçotu necə aparılır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Kreditor və debitor borclarının silinməsi ilə bağlı təcrübədə meydana çıxan suallara sərbəst auditor Altay Cəfərov aydınlıq gətirir. İlkin olaraq nəzərə almaq lazımdır ki, debitor və ya kreditor borclarının ümidsiz və ya iddia müddəti keçmiş olması ayrı-ayrı anlayışlardır. Məsələn, debitor borcun … Read More

Mühasibat uçotunun məqsədi nədir?

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotunun məqsədi nədir? Mühasibat uçotunun məqsədi – mülkiyyətçilər, menecerlər, kreditorlar, dövlət orqanları üçün şirkətin cari vəziyyəti haqqında etibarlı məlumat verən uçot sisteminin qurulmasıdır. Gördüyümüz kimi, mühasibat uçotunun vergi ödənişlərinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bundan ötrü vergi uçotu da mövcuddur. … Read More

Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə “Vergi uçotu” üzrə onlayn təlimlərə müraciətlər qəbul olunur

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə “Vergi uçotu” üzrə onlayn təlimlərə müraciətlər qəbul olunur. İştirakçılar təlim müddətində verginin mahiyyəti, vergi uçotunun əsasları, verginin növləri, onların hesablanması, vergi bəyannamələrinin hazırlanması və təqdim edilməsi kimi biliklərə sahib olacaqlar. Müraciətlər Azərbaycanın bütün … Read More

Mühasibat və vergi uçotu (II hissə)

posted in: muhasibat, Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat və vergi uçotu Maliyyə nəticəsinin xüsusiyyətləri Maliyyə nəticəsi: sintetik şəkildə şirkətin fəaliyyətinin maliyyə nəticəsi barədə məlumat verir; şirkətin öz hesabına və öz riski ilə qəbul etdiyi iqtisadi qərarların nəticəsidir; cari idarəetmə baxımından optimal qərarların qəbul edilməsi üçün əsas kimi … Read More

1 2 3
error: Content is protected !!