fbpx

Mühasibatın tarixi: diqrafik mərhələnin alimləri

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Diqrafik mərhələdə mühasibat nəzəriyyəsinin formalaşması Mühasibat uçotu metodologiyasının diqrafik mərhələsi italyan alimi Luka Paçolinin (1445-1517) ikili yazılışın təsviri ilə də yadda qalıb. Həmin dövrdə bu üsul digər ölkələrə də yayıldı, mühasibatın nəzəri əsaslarının daha da inkişaf etməsinə səbəb oldu. Mühasibatın … Read More

Mühasibatın tarixi: cızıqlardan ikili yazılışadək

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu metodologiyasının inkişaf mərhələləri Mühasibatın tarixi öz inkişafına müxtəlif mərhələlərdən keçmiş, inkişaf etmiş, mürəkkəbləşmiş və təkmilləşmişdir. Eyni zamanda, əvvəlki mərhələlərin nailiyyətləri üzvi şəkildə sonrakı mərhələlərin tərkibinə daxil edilir və onlarda əriyir, vəhdət halına gəlirdi. Alimlər uçotun metodologiyasının altı əsas … Read More

Mühasibat uçotunun tarixi: təşəkkül və inkişaf

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat nə vaxt yaranıb? “Mühasibat uçotu” və “hesabatlılıq” anlayışlarının yaranma tarixinə müasir elmin cavabı birmənalı deyil. Mühasibat uçotunun tarixi inkişaf mərhələlərinə yanaşma fərqlidir. Uçotun təşəkkül və inkişafına belə yanaşmalardan biri professor Y.V.Sokolova məxsusdur. Onun fikrincə “Mühasibat nə vaxt yaranıb?” sualına … Read More

Hamiləlik və doğuma görə müavinət almaq hüququ olan şəxslər

posted in: Müavinət, Xəbər | 0
Read More9

Sosial müavinətlər Hamiləlik və doğum Azərbaycan qanunvericiliyinə görə (“Sosial sığorta haqqında” AR qanunu, maddə 4) sosial sığorta hadisəsi sayılır. Bu zaman müəyyən gəlirlərin itirilməsi və mümkün xərclər sosial sığorta tərəfindən sosial müavinət şəklində kompensasiya edilir. Sosial müavinətlər müxtəlif kateqoriyadan olan şəxslərə … Read More

Gələcəyin mühasibatlığı (II hissə)

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

(Məqalə rus dilli internetin məlumatları əsasında hazırlanıb)  Əvvəlki məqalədə gələcəyin mühasibatlığı haqqında fikirləri bölüşərkən, kollasiyanı adekvat məlumatların aşkarlanması, hesabların yoxlanması üsulu kimi qeyd etmişdik. Həmin məqalə ilə buradan tanış ola bilərsiniz.  İndi isə vahid uçotun mühasiblərin taleyinə necə təsir etməsinə … Read More

Gələcəyin mühasibatlığı (I hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

(Məqalə rus dilli internetin məlumatları əsasında hazırlanıb)  Gələcəyin mühasibatlığı necə olacaq? Mən onu tamamilə aydın görürəm. Amma öz baxışlarımı şərh etməzdən əvvəl, zəruri şərtlərdən danışaq: birincisi, yalnız nağdsız pul tədavülü nəzərdə tutulur. Kimdəsə şübhə varmı ki, gec və ya tez … Read More

Gələcəyin mühasibi necə olmalıdır?

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Svetlana Pozova Ukrayna Mühasibat Klubunun vitse-prezidentidir. Mühasib peşəsi, gələcəyin mühasibi, mühasibat uçotu haqqında kitab və məqalələr müəllifidir. Özü haqqında belə yazır: “Uğurlu biznes qurmaqda öz bilik və təcrübəmi, uğur üçün şəxsi qaydalarımı bölüşməkdən məmnunam. Standart və darıxdırıcı bir mövzuda – … Read More

Uçot və nəzarət sivilizasiyanın mühüm amilləridir

posted in: muhasibat, Xəbər | 0
Read More9

Uçot necə yaranıb? Dünyada heç bir şey öz-özünə, yoxdan yaranmır, keçmişin dərin qatlarında həmişə mövcud olan nədənsə var olur.  Mühasibat uçotu da istisna deyil: ev təsərrüfatında sadə hesabdarlıq, qiymətlilərin invertarizasiyası, tutulmuş balığın, vurulmuş ovun sayılması müasir mühasibatlığın yaranmasına təkan verən … Read More

Sabit vergi üzrə maliyyə sanksiyası

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sabit vergi ödəyiciləri Sabit vergi Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəyyən kateqoriya fiziki şəxslərə, gəlir və dövriyyəsindən asılı olmayaraq, tətbiq edilən vergitutma formasıdır. Sadələşdirilmiş vergi növü olan bu sistem  hesablamaşmaların asanlaşdırılması və  fərdi sahibkarlın vergi yükünün azaldılması üçün nəzərdə … Read More

Sabit vergi necə hesablanır?

posted in: Vergi | 0
Read More9

Sabit verginin ödəyiciləri Sabit vergi sadələşdirilmiş vergi növüdür, fərdi şəkildə, muzdlu işçi cəlb etmədən fəaliyyət göstərən fiziki şəxsin gəlir və dövriyyəsindən asılı olmayaraq ödədiyi sabit vergi məbləğidir. Sadələşdirilmiş vergini sabit vergi məbləği formasında ödəyən vergi ödəyicilərinin tərkibi və onları ödəməli … Read More

1 2 3 4 5 6 624
error: Content is protected !!